Tek Platform ile Kapsamlı Koruma: Wazuh

Wazuh, Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) ve Genişletilmiş Tespit ve Yanıt (XDR) yeteneklerini kullanarak BT varlıklarınız için güçlü bir güvenlik izleme ve koruma sağlar. Wazuh kullanım durumları, dijital varlıklarınızı korumak ve kurumunuzun siber güvenlik duruşunu geliştirmek için tasarlanmıştır.

Bu kullanım durumları, kritik dosyalarınızın bütünlüğünü sağlayan Dosya Bütünlüğü İzleme (FIM), potansiyel tehditlere karşı sistem yapılandırmalarınızı güçlendiren Güvenlik Yapılandırma Değerlendirmesi (SCA), potansiyel zayıflıkları sömürülmeden önce belirleyen Zafiyet Tespiti ve diğer birçok özelliği kapsar. Aşağıda kullanım örnekleri ve yeteneklerinden daha detaylı bahsedilmektedir.

Log Analizi (Log Analysis)

Log analizi, bir BT altyapısına görünürlük kazandırmak için ağ cihazları, uç noktalar ve uygulamalar tarafından üretilen logların incelenmesini içerir. Log analizi, güvenlik ekiplerinin düzenleyici gereklilikleri karşılamalarına, tehditleri tespit edip gidermelerine ve uygulama hataları ile diğer güvenlik sorunlarını belirlemelerine yardımcı olur. Wazuh, altyapınızdan gelen günlükleri gerçek zamanlı olarak toplar, analiz eder ve saklar.

Zararlı Yazılım Tespiti (Malware Detection)

Zararlı yazılım tespiti, zararlı yazılım tehditlerini saptamak için stratejileri ve araçları içerir. Wazuh SIEM ve XDR platformu, fidye yazılımları, rootkitler, casus yazılımlar, reklam yazılımları, truva atları, virüsler ve solucanlar dahil olmak üzere geniş bir zararlı yazılım yelpazesi için birçok gelişmiş zararlı yazılım tespit tekniği kullanır.

Tehdit Avcılığı (Threat Hunting)

Wazuh, izlenen endpointler ve altyapıya kapsamlı bir görünürlük sunar. İlk güvenlik kontrollerini aşmış olabilecek tehditleri araştırmanıza yardımcı olan log tutma, indexleme ve sorgulama yetenekleri sağlar. Tehdit tespit kuralları, saldırganlar tarafından yaygın olarak kullanılan taktikler, teknikler ve prosedürleri araştırmada ve referans alınmasında yardımcı olmak için MITRE ATT&CK çerçevesine karşı haritalanmıştır. Wazuh, gelişmiş tehdit avcılığı için üçüncü taraf tehdit istihbaratı akışları ve platformlarla da entegre olur.

Olay Müdahalesi (Incident Reponse)

Wazuh, devam eden tehditlere karşı çeşitli karşı önlemler gerçekleştirmek için hazır aktif yanıtlar sağlar. Bu yanıtlar, belirli kriterler karşılandığında tetiklenir ve tehdit kaynağından bir uç noktaya ağ erişimini engelleme gibi eylemleri içerir. Ayrıca, Wazuh uzaktan komut çalıştırmak veya sistem sorgulamaları yapmak, tehlike belirtilerini (IOClar) tanımlamak ve olay yanıt görevlerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Konteyner Güvenliği (Containers Security)

Wazuh, Docker ana bilgisayarlarının ve konteynerlerinin davranışlarını izleyerek ve tehditleri, zafiyetleri ve anomalleri tespit ederek güvenlik görünürlüğü sağlar. Wazuh ajanı, imajları, ağ ayarlarını ve çalışan konteynerleri izlemesine olanak tanıyan Docker motoru ile yerel entegrasyona sahiptir. Wazuh, sürekli olarak detaylı çalışma zamanı bilgilerini toplar ve analiz eder. Örneğin, ayrıcalıklı modda çalışan konteynerler, savunmasız uygulamalar, bir konteyner içinde çalışan bir shell, volume veya imajda yapılan değişiklikler ve diğer olası tehditler için uyarıda bulunur.

Zafiyet Tespiti (Vulnerability Detection)

Wazuh ajanları, yazılım envanteri verilerini çeker ve bu bilgileri Wazuh sunucusuna gönderir. Toplanan envanter verileri daha sonra, bilinen savunmasız yazılımları tanımlamak için sürekli güncellenen CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) veritabanları ile ilişkilendirilir. Otomatik zafiyet tespiti, kritik varlıklarınızdaki zafiyetleri bulmanıza ve saldırganlar bunları kötü amaçlar için sömürmeden önce düzeltici eylemlerde bulunmanıza yardımcı olur.

Dosya Bütünlük İzleme (File Integrity Monitoring)

Wazuh, dosya sistemindeki değişiklikleri izler; içerik, izinler, sahiplik ve takip etmeniz gereken dosyaların özelliklerindeki değişiklikleri tanımlar. Ayrıca, dosyaları oluşturmak veya değiştirmek için kullanılan kullanıcıları ve uygulamaları local olarak tanır. Wazuh Dosya Bütünlüğü İzleme yeteneğini, tehdit istihbaratı ile birleştirerek tehditleri veya tehlike altındaki uç noktaları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca FIM, PCI DSS, NIST ve diğerleri gibi birkaç regülasyon uyumluluk standardını karşılamaya yardımcı olur.

Regülasyon Uyumluluğu (Regulatory Compliance)

Wazuh, endüstri standartlarına ve yönetmeliklere uyum sağlamak için gerekli bazı güvenlik kontrollerini sağlar. Bu güvenlik kontrollerinden bazıları Dosya Bütünlüğü İzleme (FIM), Güvenlik Yapılandırma Değerlendirmesi (SCA), zafiyet tespiti, sistem envanteri ve daha fazlasını içerir. Bu yetenekler, ölçeklenebilirliği ve çok platformlu desteği ile birleştiğinde, organizasyonların teknik uyum gerekliliklerini karşılamasına yardımcı olur. Wazuh, GDPR, NIST, TSC ve HIPAA gibi yönetmelikler için raporlar ve kontrol panelleri sağlar.

Configuration Assessment

Wazuh, sistem ve uygulama yapılandırma ayarlarını izler, bunların güvenlik politikalarınıza, standartlarınıza ve/veya sıkılaştırma politikalarınıza uygunluğunu kontrol edip raporlar. Wazuh ajanları, tehdit aktörleri tarafından sömürülebilecek uç noktalardaki yanlış yapılandırmaları veya güvenlik açıklarını tespit etmek için periyodik taramalar gerçekleştirir. Ayrıca, bu yapılandırma kontrollerini özelleştirebilir, böylece onları kuruluşunuzun ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirebilirsiniz. Güvenlik uyarıları, daha iyi yapılandırma için öneriler, referanslar ve düzenleyici uyumla eşleme içerir.

Siber Hijyen

Wazuh, izlenen tüm uç noktaların güncel bir sistem envanterini oluşturur. Bu sistem envanteri, yüklü uygulamalar, çalışan işlemler, açık portlar, donanım ve işletim sistemi bilgileri gibi verileri içerir. Bu bilgilerin toplanması, organizasyonların varlık görünürlüğünü optimize etmesine ve iyi bir BT hijyeni sürdürmesine yardımcı olur. Zafiyet tespiti, Güvenlik Yapılandırma Değerlendirmesi ve zararlı yazılım tespiti gibi diğer Wazuh yetenekleri, izlenen uç noktaları korumaya ve BT hijyenini iyileştirmeye yardımcı olur.

Posture Management

Wazuh, bulut platformları ile entegre olur, güvenlik verilerini toplar ve birleştirir. Keşfedilen güvenlik riskleri ve zafiyetler konusunda uyarılarda bulunarak güvenliği ve düzenleyici standartlara uyumu sağlar.

Workload Protection

Wazuh, bulut ortamlarındaki workloadları ve yerinde çalışan workloadları izler ve korur. AWS, Microsoft Azure, GCP, Microsoft 365 ve GitHub gibi bulut platformları ile Wazuh’u entegre ederek hizmetleri, sanal makineleri ve bu platformlarda gerçekleşen etkinlikleri izleyebilirsiniz. Wazuh‘un merkezi günlük yönetimi, bu bulut platformlarını kullanan organizasyonların düzenleyici gereksinimlere uymasına yardımcı olur.

Kaynak: Wazuh

Musab YARDIM tarafından hazırlanmıştır.