Ücretsiz Dark Web Assessment Hizmeti

Ücretsiz Dark Web Assessment Hizmet İçeriği

Dark Web Assessment hizmetimiz, özellikle Dark & Deep Web ve Black Market gibi alanlarda, kurumunuza ait potansiyel tehditleri ve zafiyetleri belirlemeye yöneliktir. Bu hizmet kapsamında gerçekleştirilen detaylı incelemelerle, aşağıdaki unsurlar üzerinde durulmaktadır:

Stealer Logs & Breach Data: Çalınmış veya ihlal edilmiş verilerin tespiti.
Exposed Raw Data: Kamuya açık hale gelmiş hassas bilgilerin saptanması.
Company VIP Employee Credential Detected: Üst düzey çalışanlara ait risk taşıyan kimlik bilgilerinin belirlenmesi.
Suspicious Content & Insider Threat Indicators: Şüpheli içerikler ve iç tehdit göstergelerinin incelenmesi.
Security Vulnerability Information: Güvenlik zafiyetleriyle ilgili bilgilerin toplanması.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kullandığınız bir siber tehdit istihbaratı ürününüz var mı?