• newsnotroot
  • March 22, 2024

CVE ve NVD Nedir?

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) Nedir? CVE, “Common Vulnerabilities and Exposures” (Ortak Güvenlik Açıkları ve Maruz Kalma) anlamına gelir. CVE, bilgisayar ve yazılım dünyasındaki güvenlik açıklarını tanımlamak için...